DANH MỤC KHÓA HỌC

 • Hỗ trợ tài khoản Email và E-Learning:

  Sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được cấp lại mật khẩu và nhận mật khẩu mới. Trường hợp sinh viên không liên hệ được với giáo viên chủ nhiệm thì Ghi mã sinh viên + chụp giấy chứng minh nhân dân + chụp thẻ sinh viên gửi vào email support@tnut.edu.vn;  

  Giáo viên chủ nhiệm: Lập danh sách sinh viên có yêu cầu cấp lại mật khẩu dưới dạng file excel theo mẫu (chú ý: không trùng mã số sinh viên), gửi về email ngocton@tnut.edu.vn; nhận kết quả từ ngocton@tnut.edu.vn và thông báo kết quả cấp lại mật khẩu cho sinh viên.

  - Ghi chú: Để bảo mật tài khoản email, yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu ngay sau khi được cấp lại mật khẩu mới.
 • Hỗ trợ đào tạo từ xa

   - Hướng dẫn sử dụng Google Classroom tương tác giữa giáo viên và sinh viên

   - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom Meeting trên máy tính để tham gia học trực tuyến

   - Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zoom trên điện thoại để tham gia lớp học trực tuyến

   - Để được hỗ trợ thêm về các tính năng của hệ thống E-Learning và Google Classroom, thầy cô và sinh viên vui lòng liên hệ Đào Ngọc Tôn (email: ngocton@tnut.edu.vn; điện thoại: 0977268777)

 • Tài khoản ĐKMH liên hệ phòng Đào tạo. Email: dkmh@tnut.edu.vn. ĐT: 02083.747.939
 • Tài khoản Khảo sát liên hệ phòng KT và ĐBCLGD. Email: khaothidbclgd@tnut.edu.vn. ĐT: 02083.547.610

  Course categories

  Test (2)