DANH MỤC KHÓA HỌC

  • Hỗ trợ tài khoản Email, Microsoft Team, ebook và E-Learning:

      -  Ghi chú: Để bảo mật tài khoản email, Microsoft Team,ebook, elearning yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu ngay sau khi nhận tài khoản; tuân thủ các quy định về việc sử dụng tài khoản theo thông báo (xem chi tiết), Quy định chung về quản lý và khai thác hệ thống thông tin điện tử của Nhà trường (xem chi tiết), Hướng dẫn sử dụng email ..@tnut.edu.vn ( xem chi tiết).

      - Hỗ trợ cấp lại tài khoản: Sinh viên cung cấp thông tin bao gồm Mã sinh viên (dạng text), Ảnh chụp chứng minh nhân dân, Ảnh chụp thẻ sinh viên; gửi các thông tin yêu cầu vào địa chỉ email support@tnut.edu.vn.

      - Thông tin hỗ trợ khác:

      + Hướng dẫn đăng nhập và cấu hình bảo mật thông tin trên email

      + Hướng dẫn tạo tài khoản Microsoft Team

      + Link tạo tài khoản Microsoft Team

      + Bảo mật và điều khoản google email

      + Hướng dẫn sử dụng tài khoản elearning

      + Hướng dẫn đưa bài giảng video lên e-learning

  • Hỗ trợ đào tạo từ xa

   - Hướng dẫn sử dụng Google Classroom tương tác giữa giáo viên và sinh viên

   - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom Meeting trên máy tính để tham gia học trực tuyến

   - Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zoom trên điện thoại để tham gia lớp học trực tuyến

   

    Course categories

    Test (3)