DANH MỤC KHÓA HỌC

  • Hỗ trợ tài khoản Email và E-Learning:

    Đối với sinh viên k56: Nhà trường đã tạo tài khoản cùng mật khẩu đã gửi giáo viên chủ nhiệm, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ lớp để nhận tài khoản.

      -  Ghi chú: Để bảo mật tài khoản email, elearning yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu ngay sau khi nhận tài khoản; tuân thủ các quy định về việc sử dụng tài khoản theo thông báo (xem chi tiết), Quy định chung về quản lý và khai thác hệ thống thông tin điện tử của Nhà trường (xem chi tiết).

      - Hỗ trợ cấp lại tài khoản: Sinh viên cung cấp thông tin bao gồm Mã sinh viên (dạng text), Ảnh chụp chứng minh nhân dân, Ảnh chụp thẻ sinh viên; gửi các thông tin yêu cầu vào địa chỉ email support@tnut.edu.vn.

      - Thông tin hỗ trợ khác:

      + Cấu hình bảo mật thông tin trên email

      + Lấy lại mật khẩu

      + Bảo mật và điều khoản google email

      + Hướng dẫn sử dụng tài khoản elearning

  • Hỗ trợ đào tạo từ xa

   - Hướng dẫn sử dụng Google Classroom tương tác giữa giáo viên và sinh viên

   - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom Meeting trên máy tính để tham gia học trực tuyến

   - Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zoom trên điện thoại để tham gia lớp học trực tuyến

   

  • Tài khoản ĐKMH liên hệ phòng Đào tạo. Email: dkmh@tnut.edu.vn. ĐT: 02083.747.939
  • Tài khoản Khảo sát liên hệ phòng KT và ĐBCLGD. Email: khaothidbclgd@tnut.edu.vn. ĐT: 02083.547.610

    Course categories

    Test (2)